1 10 11 12 13 2a 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9

Dzisiaj:259
Wczoraj:472
W tygodniu:259
W miesiącu:259
Ogólnie:634921

Kto jest online

4
Online

01-06-20

Projekty

W dniu 19 kwietnia 2019 r. otrzymałem od Komitetu Strajkowego Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie informację, że podjęta przez pracowników obu placówek akcja strajkowa będzie kontynuowana po świętach.
O wszelkich nowych decyzjach Komitetów Strajkowych będę Państwa na bieżąco informował. 

Z poważaniem
Dyrektor ZPO nr 3w Mławie 
Mariusz Lempek

Zespół „Kolorowi” z klasy 3a w składzie: Blanka Bielska, Małgorzata Kaszuba, Szymon Sławiński, Sandra Śwircz i Ida Wasiłowska zdobył I Miejsce w IX Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej.
Edyta Nowińska

Uprzejmie informuję, że 12 kwietnia 2019 r. o godzinie 9.00 w małej sali gimnastycznej odbędzie się spotkanie uczniów klas 8 z dyrekcją, w celu omówienia przebiegu i organizacji egzaminu ósmoklasisty. Obecność uczniów jest obowiązkowa.

Z poważaniem.
Dyrektor ZPO nr 3 w Mławie 
Mariusz Lempek

W związku ze strajkiem zaplanowane zebrania z rodzicami
dla kl. I-III 10.04.2019r.,
dla kl. IV-VIII 11.04.2019r.
nie odbędą się.

Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne społeczeństw na całym świecie. Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2019r. jest powszechna opieka medyczna. Miliony ludzi wciąż nie mają do niej dostępu – lub muszą wybierać pomiędzy opieką medyczną a jedzeniem, ubraniem lub nawet mieszkaniem. Z tej okazji w naszej szkole uczniowie klas szóstych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych pod hasłem ,,Zdrowie dla wszystkich”. Wysłuchali informacji, faktów i ciekawostek na temat powszechnej opieki medycznej. Pracując w grupach rozwiązywali różnorodne zadania. Określili co to jest zdrowie w  aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym. Bezbłędnie podali czym zajmują się lekarze określonych specjalności – logopeda, stomatolog, alergolog, ….. czy endokrynolog.

Pod takim hasłem dziewczynki z klas szóstych uczestniczyły w pokazie udzielania pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia. Dowiedziały się co to jest łańcuch przeżycia – o czym mówi i dlaczego jest tak ważny. Poznały procedury wzywania służb ratunkowych oraz sposoby zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Ćwiczyły kontrolowanie czynności życiowych, układanie poszkodowanego w pozycji ustalonej bezpiecznej, wzywanie fachowej pomocy medycznej. Próbowały na manekinie prawidłowo wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową. Rozwiązywały quiz pod hasłem „Zdrowy i bezpieczny”- podając jak postąpić w opisanej sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. W czasie takich zajęć uczniowie uczą się odpowiedzialnego zachowania w obliczu wypadku oraz jak wykonać najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej. Uczą się odpowiedzialności za siebie i innych.

Zdjęcia

Szanowni Rodzice.
Niestety, obawy środowiska nauczycielskiego potwierdziły się i nie podpisano porozumienia, które akceptowałyby wszystkie strony sporu. W związku z tym, jak wczoraj podawałem, od poniedziałku (8 kwietnia 2019 r.) rozpocznie się strajk pracowników Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie do odwołania.  
W zaistniałej sytuacji niemożliwe będzie normalne funkcjonowanie naszych placówek. Zdaję sobie sprawę z tego, że to przede wszystkim kłopot dla Państwa. Jednak uprzejmie proszę o nieprzyprowadzanie dzieci do szkoły oraz do przedszkola, w którym 100% pracowników rozpocznie akcję strajkową. W naprawdę wyjątkowych sytuacjach, na miarę naszych możliwości, postaramy się Państwa wesprzeć i zapewnić opiekę dzieciom.
W przypadku zakończenia strajku zostaniecie Państwo natychmiast powiadomieni poprzez dziennik Librus. Stosowna informacja zostanie także zamieszczona na stronie internetowej. 

Z poważaniem.
Dyrektor ZPO nr 3 w Mławie 
Mariusz Lempek

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym pismem z Kuratorium Oświaty w Warszawie dotyczącym zapowiadanego strajku nauczycieli.

Z poważaniem
Dyrektor ZPO nr 3 w Mławie
Mariusz Lempek

Załączniki:
Pobierz plik (List do rodziców -  strajk.pdf)List do rodziców - strajk.pdf93 kB

Uprzejmie informuję, że 18 marca 2019 r. pracownicy Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Mławie w przeprowadzonym referendum w większości wyrazili wolę podjęcia strajku. Zachodzi więc prawdopodobieństwo, że od 8 kwietnia 2019 r., zgodnie z zapowiedziami przystąpią do akcji strajkowej do odwołania. Zajęcia w tym czasie będą zawieszone. W związku z tym bardzo proszę o wyrozumiałość i zapewnienie swojemu dziecku opieki, ponieważ może dojść do sytuacji, w której zapewnienie opieki świetlicowej nie będzie możliwe ze względu na przekroczenie dopuszczalnej liczby dzieci w grupie, co zagrażałoby bezpieczeństwu i higienie pracy. O przebiegu zdarzeń będziemy Państwa informować poprzez dziennik Librus oraz stronę internetową ZPO nr 3.

Z poważaniem
Dyrektor ZPO nr 3 w Mławie
Mariusz Lempek

Uprzejmie informuję, że zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2018/2019 w dniach 15, 16 i 17 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbędą się egzaminy ósmoklasistów. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego są to dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Informuję również, że w czasie tych dni czynna będzie świetlica szkolna dla dzieci, którym rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.

Z poważaniem
Dyrektor ZPO nr 3 w Mławie
Mariusz Lempek