1 10 11 12 13 2a 3 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9

Dzisiaj:135
Wczoraj:334
W tygodniu:1357
W miesiącu:1357
Ogólnie:636019

Kto jest online

2
Online

04-06-20

Projekty

Wytyczne MEN i GIS dla uczniów klas 8 w sprawie warunków bezpieczeństwa  w czasie organizacji Egzaminu Ósmoklasisty

 • Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa (zdający, nauczyciel lub inny pracownik szkoły).
 • Zdający, nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 • Rodzic/prawny opiekun nie może wejść ze zdającym na teren szkoły z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy.
 • Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (np. książek, telefonów, maskotek).
 • Na egzaminie zdający korzysta tylko z własnych przyborów (np. długopis, linijka, cyrkiel). Zdająacy nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 2. wychodzi do toalety, 
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 4. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką mogą nosić w czasie egzaminu przyłbicę. Jeżeli nie mogą korzystać z przyłbicy piszą egzamin w odrębnej sali. Wówczas odstępy między zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego muszą wynosić minimum 2 m.

Jest taki dzień, najważniejszy w roku.❤
❤Dzień Mamy.❤
Dzieci z klasy  1 b składają Wszystkim Mamom życzenia pełne Miłości. ❤
" Wymaluję na laurce
Czerwone serduszko,
Ptaka, co ma złote pióra
I kwiaty w dzbanuszku.
Żyj, Mamusiu moja miła,
Sto lat, albo dłużej!
Bądź szczęśliwa i wesoła,
Zdrowie niech Ci służy! "
Kochamy Mamy  bardzo mocno! ❤
W związku z możliwością prowadzenia od 25 maja 2020 r. zajęć opiekuńczych, rewalidacyjnych oraz konsultacji, udostępniona zostaje dla rodziców i uczniów Instrukcja bezpieczeństwa podczas działalności Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie w czasie zagrożenia epidemicznego związanego z COVID-19. Bardzo proszę rodziców i uczniów o zapoznanie się z zamieszczonym dokumentem. Uczestnictwo dziecka w zajęciach należy zgłosić wcześniej wychowawcy klasy, zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji. W załączniku oprócz Instrukcji zamieszczone zostało także oświadczenie rodziców. 
Dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych nr 3 w Mławie 
Mariusz Lempek

klasy iv vii 20200522 1387928795Uczniowie klas IV- VII wcielili się w role artystów kubistycznych i wykonali własne arcydzieła wykorzystując karton, farby i wyobraźnię.

Zdjęcia

Czy zdalne omawianie dodatkowej lektury może być ciekawe i inspirujące? Z pewnością, tak. Udowodnili to  uczniowie klas piątych (5a,5d,5e,5f) angażując się w realizację projektu polonistycznego Odkrywcy tajemnic.  Aby odkryć poszczególne tajemnice należało podjąć kilka polonistycznych  wyzwań. Były to zmagania w LEKTUROWYCH MILIONERACH, spacer po wirtualnych ogrodach, ćwiczenia interaktywne na platformie edukacyjnej Eduelo oraz wybór jednego spośród siedmiu zaproponowanych zadań.

Uczniowie wykonali piękne lapbooki, komiksy, graficzne notatki, prezentacje multimedialne, a także redagowali ciekawe prace stylistyczne. Swoim zaangażowaniem i kreatywnością nasi piątoklasiści udowodnili, że „Tajemniczy ogród” to książka o ponadczasowych wartościach, którą warto poznać dla własnej satysfakcji i przyjemności. Inspirujące sposoby, którymi posłużyli się  uczniowie pozwoliły poznać całe piękno tajemniczego ogrodu - miejsca,  gdzie rodzi się magia, nadzieja i miłość. Oby jak najwięcej takich miejsc w naszym życiu:)

Zdjęcia

Załączniki:
Pobierz plik (Tajemniczy ogród. - list.pdf)Tajemniczy ogród. - list.pdf63 kB

Zdjęcia

Uprzejmie informuję, że w związku z ograniczonym funkcjonowaniem jednostek oświatowych zaszła konieczność zmiany dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych zaplanowanych w roku szkolnym 2019/2020. Związane jest to z przesunięciem przez dyrektora CKE egzaminu ósmoklasisty, który miał się odbyć 21-23 kwietnia 2020 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych należy zatem przeznaczyć na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w terminach :

 • 16 czerwca 2020 r. (egzamin z języka polskiego),
 • 17 czerwca 2020 r. (egzamin z matematyki),
 • 18 czerwca 2020 r. (egzamin z języka angielskiego nowożytnego).

Zmianę dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych wskazanych przez dyrektora pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 7 w Mławie w dniu 4 maja 2020 r., podejmując uchwałę nr 32/2019/2020.
Niezmienionym dniem wolnym od zajęć dydaktyczno – wychowawczych pozostaje 12 czerwca

Dyrektor Zespołu Placówek
Oświatowych nr 3 w Mławie
Mariusz Lempek

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała nr 32-2019-2020.pdf)Uchwała nr 32-2019-2020.pdf464 kB

Uczniowie klasy V s po skończeniu tematów związanych z mitologią grecką mieli do wykonanie nietypowe zadanie. Polegało ono na tym, że musieli przygotować śniadanie, obiad, deser lub kolację godną uczt odbywających się na Olimpie. Wśród składników miały się znaleźć współczesna ambrozja i nektar. Widać, że pomysłowość to mocna strona dzieciaków.

Zdjęcia

W tym tygodniu uczniowie klas IV -VII wcielili się w role artystów rzeźby współczesnej. Wykorzystali przedmioty znajdujące się w każdym domu i zmodyfikowali je w taki sposób, aby powstała ich własna sztuka użytkowa. Gratulujemy naszym uczniom tak wielkiej wyobraźni i pomysłowości.

Zdjęcia